Dzisiaj jest: Czwartek, 09 kwietnia 2020 r. Zaloguj

Aktualności

.: Uwaga! Konkurs na najlepszą klasę... Czwartek, 07 listopada 2015 r.

W roku szkolnym 2015/2016 kontynuujemy konkurs „Najlepsza klasa”

 

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI naszej szkoły.

Celem konkursu jest :

zachęcenie uczniów do systematycznej i  efektywnej nauki,

mobilizacja do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły oraz do współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie,

promowanie zachowań zgodnych z normami określonymi przez Statut Szkoły,

promowanie aktywności uczniów polegającej na reprezentacji szkoły w konkursach zewnętrznych,

integracja poszczególnych klas w dążeniu do wspólnego celu,

rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów,

budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej zarówno uczniów jak i nauczycieli,

nagradzanie i wspieranie pozytywnej aktywności uczniów.

Czas trwania i ogłoszenie wyników :

konkurs trwa cały rok szkolny,

wyniki konkursu zostaną ogłoszone ok. 1.06.2016,

laureatem konkursu jest klasa, która zajęła I miejsce.

Nagrody :

Nagroda jest przyznawana tylko jednej klasie, która uzyska najwyższy wynik.

Nagrodą jest dofinansowanie wycieczki zorganizowanej przez klasę w czerwcu 2016 r.

Nagroda zostanie sfinansowana przez Radę Rodziców przy współpracy z Samorządem Uczniowskim.

Kwotę dofinansowania ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców oraz opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

 

W konkursie oceniane będą osiągnięcia każdej z klas w następujących kategoriach:

- frekwencja,

- udział w olimpiadach i konkursach,

- udział uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,

- aktywność społeczna (udział w życiu szkoły , działalność w SU, WOLONTARIAT),

- wyniki w nauce,

- zachowanie,

- czytelnictwo,

- najsympatyczniejsza klasa (głosowanie pracowników szkoły).

 

Szczegóły w regulaminie, który znajdziecie w dzienniku elektronicznym.

 

Za wszystkie klasy trzymamy kciuki. Powodzenia!

 

Agnieszka Chalcarz (Opiekun SU )

20151107180209.jpg
Powrót Odsłon: 113
Wersja do wydruku Generuj pdf
Copyright © SP Nr 3 w Nowej Rudzie 2010, projekt i wykonanie kmt_nr